Gastronomia
Handel
Usługi
Hotelarstwo
Rodzaj
działalności
.

Systemy POS

Co to jest System POS

Pierwotnie termin POS (ang. Point of Sale) odnosił się do miejsca instalacji kasy fiskalnej. Obecnie, znaczenie tego skrótu trochę się zmieniło. Definiowany jest jako zestaw narzędzi informatycznych dla punku sprzedaży detalicznej. Zazwyczaj w skład zestawu wchodzą urządzenia komputerowe, drukarka fiskalna oraz terminal płatniczy. Taki system może zawierać jedno lub kilka stanowisk zarządzanych wspólnym oprogramowaniem.

 • Usprawnienie obsługi klientów
 • Generowanie raportów i wskaźników
 • Obsługa rezerwacji, zwrotów, reklamacji
 • Kontrola stanów magazynowych
 • Rozszerzenie usługi o urządzenia mobilne
 • Współpraca z szeroką gamą urządzeń peryferyjnych
 • Duży i prosty w obsłudze wyświetlacz dotykowy
 • Ograniczenie strat dzięki bieżącej kontroli magazyny
 • Uniknięcie okresowych spadków sprzedaży.
 • Minimalizacja liczby błędów
 • Skrócenie czasu pracy pracowników
 • Dostęp do aktualnych danych, raportów, wskaźników, pozwala określić bieżące trendy
 • Wgląd w czas pracy pracowników

Od czego zacząć ...

Wybór oprogramowania i urządzeń to pierwszy etap wdrożenia systemu POS. Od podjętych decyzji będzie zależeć, czy zainstalowany produkt spełni nasze oczekiwania i będzie realizował stawiane mu zadania.

Rynek urządzeń oferuje w tym zakresie dwa rozwiązania. Skorzystać z gotowego produktu typu AlLL IN ONE lub samemu zdecydować z jakich elementów składać się będzie nasz system POS. Pierwszy wariant można polecić małym, pojedynczym punktom sprzedaży. Argumentami na korzyść drugiego rozwiązania, to większa liczba obsługiwanych klientów i praca wielostanowiskowa.

Wybór oprogramowania

Mnogość dostępnych na rynku produktów, daje wiele możliwości wyboru rozwiązania. Przy takim wachlarzu ofert, samodzielne podjęcie decyzji, jaki system będzie dla nas najlepsza może nie być łatwym wyborem. Za sprawą rosnących wymagań klienta i wciąż rozwijającej się branży IT, urządzenia i oprogramowanie są cały czas rozbudowane o nowe możliwości, co odzwierciedla  ich rosnącą złożoność. Aby poradzić sobie z tym problemem, producenci często dzielą swoje produktu na wersje i moduły, które są instalowane zależnie od bieżących potrzeb klienta. Z tych samych powodów ich specjalizacja ukierunkowana jest na określone typy usług. Takie rozwiązanie pozwala lepiej dopracować produkt, zwiększa możliwość jego personalizacji i pozwala klientowi mniejszym nakładem kosztów uruchomić system w wersji podstawowej. Wadą tego trendu jest wymóg posiadania przez klienta większej wiedzy. Dobrze zaprojektowany system będzie można skalować pod przyszłe potrzeby, zły ograniczy jego możliwości rozwoju.

Wybór urządzeń

Fizyczne elementy systemu takie jak terminal POS, drukarka, skaner kodów itd. powinny być wybierane na podstawie kryteriów określonych przez oprogramowanie. Dodatkowo wybrane urządzenia, muszą spełnić uwarunkowania narzucone przez środowisko w którym będą pracować, takie jak: rodzaj komunikacji (ethernet, wifi, GSM), temperatura otoczenia (szczególnie w gastronomii), podatność sprzętu na zabrudzenie, ilość wolnego miejsca jakim dysponujemy, mobilność stanowisk itd.

Niezależnie od tego, czym będziemy się kierować przy wyborze elementów systemu, dobrze jest pamiętać o dwóch rzeczach:

 • Zbyt rozbudowany system, to nie tylko większy koszt zakupu urządzeń i licencji, ale również większa jego złożoność.
 • System za bardzo uproszczony (lub dopasowany tylko częściowo do profilu działalności), nie spełni naszych oczekiwań i nie będziemy z niego zadowoleni.

Jak wygląda proces wyboru elementów systemu POS

Klient
Analiza potrzeb

Określamy nasze bieżące oraz przyszłe potrzeby odnośnie instalowanego systemu. Istotne jest zadanie sobie pytania, dlaczego chcemy instalować system, co nas do tego skłoniło np. potrzeba rozszerzenia form płatności.

Określenie wymagań

Na bazie wcześniejszej analizy, tworzymy spis zadań jakie system powinien realizować, ustalamy ilości stanowisk i pełnione przez nie funkcje. Określamy również środowisko pracy, co będzie miało wpływ na wybór urządzeń.

Wybór oprogramowania

Wybrane oprogramowanie ma spełniać obecne i przyszłe wymagania określone w punkcie wcześniejszym. Istotna jest elastyczność oprogramowania pod względem instalowanych funkcji i możliwości ich rozszerzenia

Wybór urządzeń

Na podstawie wymagań środowiskowych, wybranego oprogramowania, realizowanych przez system zadań , wybieramy urządzenia. W pierwszej kolejności terminal POS, następnie urządzenia peryferyjne.tj. drukarka fiskalna, skaner itd.